Humitat

Que és la humitat relativa?       

La humitat és la quantitat de vapor d’aigua present a l’aire. La Humitat relativa és la forma més habitual d’expressar la humitat en meteorologia. S’ obté del percentatge entre la humitat que conté l’aire i la màxima humitat que pot contenir a una temperatura determinada. Hi ha diversos aparells per mesurar la humitat, el més conegut és l’higròmetre.

Sabies que?

El punt de rosada és la temperatura del aire amb la que, a partir d’altres factors, el vapor d’ aigua es satura, val a dir, quan hi ha la temperatura necessària per a que es condense l’ aire. Si la temperatura aplega al punt de rosada l’ aire es satura i tindrem boira.