L’escola

El Centre d’Educació Infantil i Primària El Crist és un centre públic multilingüe situat a l’horta de Meliana que destaca pels seus projectes solidaris i el esperit innovador; amb treballs que han obtingut un gran reconeixement com, per exemple, el realitzats amb les temàtiques de Sorolla, els escacs o el Telecrist.

Pàgina web del centre:

www.ceipelcrist.es

Blog:

ceipelcrist.blogspot.com.es

cpcrist