Radiació UV

Que és la radiació ultraviolada (UV) ?

La radiació ultraviolada és una part de les radiacions solars que pot ser perjudicial per a la nostra pell; pot causar càncer de pell, envelliment prematur de la pell  o cremades.

Per tant, és important conèixer-la i prendre mesures de prevenció, especialment quan el risc és alt; evitar l’exposició al sol, utilitzar peces roba, gorres protectores i cremes solars d’alta protecció.

En aquesta taula podreu interpretar si el valor que ens marca el sensor de l’estació es correspon a un risc més baix o més alt i prendre les mesures oportunes.

BAIXA <2
MODERADA 3 a 5
ALTA 5 a 6
MOLT ALTA 7 a 10
EXTREMADAMENT ALTA 11 o més