Previsions

Ací teniu la predicció per als propers dies d’AEMET. Recordeu que la predicció meteorològica és una ciència molt complicada, les previsions a més de 48 hores només indiquen una tendència, inclús al nostre clima previsions menors a 48 o 24 hores són molt difícils d’encertar.

Si no es mostra sencera la imatge en dispositius mòbils, veure en horitzontal.

Ací podeu llegir, en anglès, la predicció que fa la nostra estació Davis Vantage Pro 2. La posem només per curiositat, doncs es guia per l’augment de la humitat o la baixada de la pressió, i al nostre clima és habitual que ploga, per exemple, amb pressions altes.